STATISTIKK

 


Statistikk over senior-spelarar i Haugen I.L.

Fotballgruppa 1978 laga dette kartoteket for å få oversikt over kampar og mål kvar einskild   spelar har. Dei henta opplysningane frå årsmeldingsboka for fotballgruppa. Der står berre namna på dei som var med kvart år so det seier seg sjølv at det har blitt ein del "synsing". Ein del spelarar er vel og på grunn av dette ikkje med i kartoteket, men vi tar med namna på alle her. Dei skriv vidare at antall kampar skal vere rett frå og med sesongen -78, og mål frå sesongen -75.

Statistikken er oppdatert etter 2023 sesongen.

NB! I sesongane 2013 og 2014 spelte Haugen i 7. divisjon 7'ar.
Desse sesongane er derfor ikkje med i denne statistikken.

 

Oversikt (sortert etter Etternamn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


www.haugenfotball.no  -  Web-redaktør: Stig Høynes