ANDRE LAG 
Haugen I.L. Fotballgruppa  -  Web-redaktør: Stig Høynes