Fotballsesongen 2017
Byrkjeloleikane 2017

Byrkjelo Stadion, laurdag 9. september