Fotballsesongen 2020
Miniputturnering

Nordfjordhallen og Skavøypoll Stadion, søndag 20. september