Fotballsesongen 2015




Sluttspel innandørs-KM aldersbestemt 2015

Trivselshagen på Sandane, laurdag 7. mars


Resultat klasse J13:
1. Eid
2. Hafslo
3. Sandane
4. Sogndal

Resultat klasse J15: 
1. Eid
2. Syril
3. Bjørn 1
4. Jotun

Resultat klasse G13:
1. Jotun
2. Sandane
3. Førde 1
4. Skavøypoll  

Resultat klasse G15:
1. Syril  
2. Loen
3. Jotun
4. Florø 1

Resultat klasse G19:
1. Årdal
2. Førde 1
3. Høyang
4. Bjørn